Indeks Al Qur’an Online


Subhanallah… Allahu Akbar…!!!!
Ternyata Al Qur’an benar benar kitab yang sempurna, tidak cuma berisi tata cara peribadatan , tetapi juga berisi berisi hukum2 syariat, Ilmu pengetahuan dan teknologi, gambaran tentang Akhirat dll
“Kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu.” (QS 16:89)

Berikut adalah indeks Al Quran yang saya copy dari http://www.indoquran.web.id

SILAHKAN PILIH KATEGORI :

=====================================

 • MAKANAN DAN MINUMAN
 • Makanan dan Minuman

   Minuman

   Makanan

 • PAKAIAN DAN PERHIASAN
 • Pakaian dan Perhiasan

   Pakaian

  • Etika berpakaian
   • Menutup aurat dengan pakaian: 7:26
  • Pakaian wanita

   Perhiasan

  • Perhiasan yang dilarang
   • Tato dan orang yang membuat tato: 4:119
   • Menyambung rambut: 4:119
   • Meperbaiki gigi agar tampak lebih cantik: 4:119
  • Permainan dan hiburan
 • HUKUM PRIVAT
 • Hukum Privat

   Anak-anak

   Perkawinan

  • Perintah nikah: 4:3 , 24:32 , 30:21
  • Perkawinan merupakan sunnahnya para rasul: 13:38
  • Wanita-wanita yang diharamkan menikahinya
   • Haram menikahi isteri-isteri Nabi: 33:6 , 33:53
   • Wanita-wanita yang diharamkan mengawininya karena nasab
    • Yang diharamkan atas wanita karena nasab: 4:23
    • Menghimpun dua saudara (kakak-beradik): 4:23
   • Wanita yang diharamkan kawin karena satu susuan: 4:23
   • Wanita yang diharamkan kawin karena akad nikah
    • Yang diharamkan atas wanita sebab pernikahan: 4:23
    • Haram menikahi anak tiri: 4:23
    • Haram menikahi ibu tiri: 4:22
   • Kawin lebih dari empat
    • Nabi kawin lebih dari empat: 33:50
   • Menikahi selain wanita muslimah
    • Kawin dengan perempuan ahli kitab: 5:5
    • Kawin dengan perempuan musyrik: 2:221 , 60:10
    • Kawin dengan perempuan kafir yang memeluk Islam: 2:221
   • Muhrim
   • Kawin dengan wanita yang sedang dalam masa ‘iddah: 2:235
   • Kawin dengan wanita yang bersuami: 4:24 , 4:25
  • Pertunangan
  • Akad nikah
  • Kewajiban suami isteri
  • Poligami
   • Etika berpoligami
   • Keakuran di antara isteri-isteri: 66:4
   • Wanita sebagai fitnah (cobaan): 3:14

  Perceraian

   Zhihar (menyerupakan isteri dengan ibunya)

   Warisan

  • Warisan di awal Islam: 2:180 , 4:7 , 8:72
  • Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan warisan: 4:11 , 4:12
  • Sebab-sebab terjadinya pewarisan
   • Pewarisan karena hubungan kerabat: 4:11 , 4:176 , 8:75
   • Pewarisan karena hubungan perkawinan: 4:12
   • Pewarisan karena hubungan wala’: 4:33
  • Bagian-bagian warisan
   • Warisan karena sumpah setia: 4:33
   • Ashobah (sisa)
    • Ashobah dari jalur anak: 4:11
    • Ashobah dari jalur saudara: 4:176
   • Faraidh (bagian tetap)
  • Waris kalalah (mayit tidak meninggalkan anak atau orang tua): 4:12 , 4:176
  • Memberi sebagian warisan kepada selain ahli waris: 4:8
 • MUAMALAT
 • Muamalat

   Tukar-menukar: 2:275

   Sumbangan

   Pembebasan

   Pembatasan

  • Hajru (mengawasi dan mengatur urusan jual beli)
   • Hukum menyia-nyiakan harta: 4:5
   • Orang yang diawasi
    • Mengawasi anak kecil
     • Melepas pengawasan terhadap anak kecil: 4:6 , 17:34
    • Mengawasi orang bodoh/boros: 2:282 , 4:5

   Pengukuhan

  • Gadai-boreh
   • Disyariatkannya boreh: 2:283
  • Kafalah (menanggung)
   • Disyariatkannya kafalah: 12:72

   Ganti-rugi

  • Ghashab (mengambil tanpa izin)
 • PERADILAN DAN HAKIM
 • Peradilan dan Hakim

   Kekuasaan yang sah

   Peradilan

   Saksi dan bukti

  Iman

  Keutamaan dan pahala iman

 • Orang mukmin kelompok minoritas: 6:116,
  7:102,
  8:26,
  26:8,
  26:67,
  26:103,
  26:121,
  26:139,
  26:158,
  26:174,
  26:190
 • Cabang-cabang iman

  • Akidah
  • Beriman pada Allah
   Ta’ala
  • Kewajiban mengenal
   Allah dan mengesakanNya
 • BANGSA – BANGSA TERDAHULU
 • Bangsa-bangsa Terdahulu

   Awal kejadian makhluk

  • Penciptaan selain manusia
 • Ayat-ayat tentang bintang: 6:97,
  7:54,
  16:12,
  16:16,
  81:15,
  81:16,
  86:1,
  86:2,
  86:3
 • Ayat-ayat tentang angin: 2:164,
  34:12,
  45:5,
  51:1,
  51:41,
  51:42,
  77:1,
  77:2
 • Penciptaan matahari dan bulan: 7:54,
  16:12,
  21:33,
  36:39,
  91:1,
  91:2
 • Sifat matahari dan bulan:
  6:96,
  10:5,
  13:2,
  14:33,
  16:12,
  78:13
 • Ayat-ayat tentang awan dan hujan: 2:19,
  2:20,
  2:164,
  7:57,
  13:12,
  24:43,
  43:11,
  51:2,
  78:14
 • Penciptaan malam dan siang: 2:164,
  3:27,
  6:1,
  6:96,
  7:54,
  13:3,
  16:12,
  17:12,
  21:33,
  24:44,
  27:86,
  28:71,
  28:72,
  28:73,
  36:37,
  78:10,
  79:29,
  81:17,
  81:18,
  89:4,
  91:3,
  91:4
 • Penciptaan jin
 • Pengusiran iblis dari rahmat Allah
 •  Nabi-nabi

 • Para pengikut nabi-nabi: 3:52,
  3:53,
  3:68,
  3:146,
  6:52,
  10:83,
  10:85,
  35:18,
  57:27,
  60:4
 • Mimpi nabi adalah wahyu: 17:60,
  37:102,
  37:105,
  48:27
 • Garis keturunan para rasul: 3:33,
  3:34,
  4:54,
  6:84,
  6:85,
  6:86,
  6:87,
  12:6,
  12:38,
  19:58,
  29:27,
  38:30,
  38:45,
  57:26
 • Setiap nabi menerima ujian: 2:87,
  2:91,
  3:54,
  5:49,
  5:110,
  6:10,
  6:25,
  6:33,
  6:34,
  6:112,
  7:60,
  7:61,
  7:66,
  7:67,
  7:77,
  7:82,
  7:88,
  7:90,
  7:109,
  7:127,
  7:131,
  8:30,
  9:40,
  9:61,
  10:65,
  10:71,
  10:76,
  10:78,
  11:12,
  11:27,
  11:32,
  11:53,
  11:54,
  11:55,
  11:88,
  12:23,
  12:25,
  12:26,
  12:27,
  12:28,
  12:32,
  12:33,
  12:35,
  12:42,
  12:77,
  12:110,
  13:32,
  14:9,
  14:12,
  14:13,
  15:6,
  15:11,
  15:68,
  15:71,
  15:80,
  15:90,
  15:95,
  15:97,
  16:101,
  16:126,
  16:127,
  17:47,
  17:48,
  17:59,
  17:73,
  17:76,17:96,
  17:101,
  17:103,
  18:106,
  19:46,
  20:45,
  20:57,
  20:58,
  20:63,
  20:64,
  20:67,
  20:130,
  21:3,
  21:5,
  21:36,
  21:41,
  21:55,
  21:61,
  21:68,
  21:74,
  21:76,
  21:87,
  22:40,
  22:42,
  22:43,
  22:44,
  22:68,
  23:24,
  23:25,
  23:33,
  23:34,
  23:38,
  23:70,
  25:4,
  25:5,
  25:7,
  25:8,
  25:9,
  25:20,
  25:31,
  25:37,
  25:41,
  25:42,
  25:52,
  26:14,
  26:27,
  26:29,
  26:34,
  26:35,
  26:111,
  26:112,
  26:116,
  26:117,
  26:141,
  26:153,
  26:154,
  26:160,
  26:167,
  26:169,
  26:176,
  26:185,
  26:186,
  26:187,
  27:13,
  27:47,
  27:49,
  27:56,
  27:70,
  28:24,
  28:36,
  28:48,
  29:24,
  29:29,
  29:30,
  33:69,
  34:34,
  34:43,
  35:4,
  35:25,
  36:14,
  36:15,
  36:18,
  36:30,
  36:69,
  37:36,
  37:97,
  37:106,
  38:4,
  38:6,
  38:7,
  38:8,
  38:14,
  40:5,
  40:24,
  40:25,
  40:26,
  40:28,
  40:37,
  43:7,
  43:30,
  43:52,
  43:53,
  44:14,
  46:8,
  46:22,
  50:12,
  50:13,
  50:14,
  51:39,
  51:52,
  52:30,
  52:33,
  54:2,
  54:9,
  54:18,
  54:23,
  54:24,
  54:25,
  54:33,
  60:1,
  61:5,
  68:2,
  68:51,
  69:41,
  69:42,
  72:19,
  81:22,
  91:14,
  96:9,
  96:10,
  96:11,
  108:3,
  111:4
 • Beberapa nabi dituduh tukang sihir atau gila: 5:110,
  7:109,
  11:54,
  17:101,
  23:25,
  26:27,
  26:34,
  26:35,
  26:49,
  26:153,
  26:185,
  28:36,
  28:48,
  54:9,
  61:6
 • Penjagaan Allah kepada para nabi: 7:105,
  9:43,
  12:23,
  12:24,
  17:74,
  22:52,
  38:86,
  39:65,
  53:2,
  53:3,
  53:4,
  69:44,
  80:1
 • Para nabi memiliki sifat-sifat manusia lainnya: 3:79,
  3:144,
  3:164,
  4:171,
  5:75,
  6:50,
  7:63,
  7:69,
  7:150,
  7:154,
  7:188,
  9:43,
  9:128,
  10:2,
  11:31,
  11:50,
  12:109,
  13:38,
  14:10,
  14:11,
  16:43,
  17:93,
  17:94,
  17:95,
  18:110,
  20:67,
  21:7,
  21:8,
  21:34,
  23:24,
  23:25,
  23:33,
  23:34,
  23:47,
  23:51,
  25:7,
  25:20,
  26:154,
  26:186,
  27:10,
  28:18,
  28:33,
  29:33,
  36:15,
  39:30,
  41:6,
  42:51,
  43:59,
  50:2,
  54:24,
  62:2,
  64:6
 • Para nabi bekerja dan berdagang: 2:282,
  25:47
 • Mukjizat para nabi
 • Perbedaan tingkat keutamaan antara para nabi: 2:253,
  3:33,
  17:55
 • Perjanjian Allah atas para nabi: 2:253,
  3:33,
  17:55
 • Cara turun wahyu: 42:51,
  53:4,
  53:9
 • Perbedaan syariat diantara para nabi: 3:35,
  3:50,
  3:183,
  6:146,
  7:157,
  19:26,
  22:34,
  22:67,
  57:27
 • Ulul-‘azmi: 33:7,
  46:35
 • Kisah-kisah para rasul
  • Nabi Adam as.
 • Nabi Idris as.
 • Nabi Nuh as.
 • Nabi Hud as.
 • Nabi Soleh as.
 • Nabi Ibrahim as.
 • Berita gembira tentang Ishak dan Ya’kub as.: 6:84,
  11:69,
  11:71,
  11:72,
  11:74,
  14:39,
  15:53,
  15:54,
  15:55,
  21:72,
  29:27,
  37:112,
  51:28,
  51:29,
  51:30
 • Mimpi menyembelih anaknya (Ismail): 37:102,
  37:103
 • Nabi Luth as.
 • Nabi Ismail as.
 • Nabi Ishak as.
 • Nabi Ya’kub as.
 • Keturunan nabi Ya’kub as.: 2:136,
  2:140,
  3:84,
  4:163,
  7:160
 • Nabi Yusuf as.
 • Mengurus baitul mal: 12:55,
  12:56,
  12:59,
  12:60,
  12:62,
  12:88,
  12:90,
  12:101
 • Nabi Yusuf as. dan adiknya (Bunyamin)
 • Pertemuan anak-anak Israel (Ya’kub): 12:93,
  12:99,
  12:100
 • Yusuf as. manusia termulia: 12:59,
  12:62,
  12:65
 • Sifat nabi Yusuf as.: 12:22,
  12:24,
  12:27,
  12:31,
  12:36,
  12:51,
  12:54,
  12:55,
  12:59,
  12:78
 • Nabi Syu’aib as.
 • Nabi Ayub as.
 • Nabi Zulkifli as.: 38:48
 • Nabi Musa as.
 • Keutamaan dan keimanan Asiah: 66:11
 • Cobaan untuk keluarga Fir’aun: 7:130,
  7:131,
  7:133,
  7:134,
  7:135
 • Ketidak-berdayaan dan keingkaran Fir’aun: 7:103,
  7:106,
  7:110,
  7:113,
  7:114,
  7:123,
  7:126,
  10:75,
  11:97,
  11:98,
  17:102,
  20:51,
  20:56,
  20:57,
  20:58,
  20:71,
  23:46,
  23:47,
  25:36,
  26:11,
  26:23,
  26:25,
  26:27,
  26:29,
  26:31,
  26:34,
  26:35,
  26:36,
  26:49,
  28:36,
  28:38,
  28:39,
  29:39,
  38:12,
  40:24,
  40:26,
  40:29,
  40:36,
  40:37,
  43:51,
  43:52,
  43:53,
  43:54,
  44:17,
  44:20,
  44:22,
  50:13,
  51:39,
  54:41,
  54:42,
  69:9,
  73:16,
  79:21,
  79:22,
  79:23,
  79:24
 • Pelarian Musa as. dan para pengikutnya: 20:77,
  26:52,
  26:53,
  26:54,
  26:55,
  26:56,
  26:60,
  26:61,
  26:62,
  26:63,
  44:23,
  44:24
 • Nabi Musa as. dan para pengikutnya selamat: 2:50,
  7:138,
  10:90,
  17:103,
  20:78,
  20:80,
  26:65,
  37:115,
  37:116,
  44:30,
  44:31
 • Keimanan Fir’aun: 10:90,
  10:91
 • Kehancuran Fir’aun dan pasukannya: 2:50,
  3:11,
  7:136,
  7:137,
  8:52,
  8:54,
  10:88,
  10:90,
  10:92,
  17:103,
  20:78,
  20:79,
  23:48,
  25:36,
  26:64,
  26:66,
  28:40,
  29:40,
  40:45,
  43:55,
  43:56,
  44:24,
  44:25,
  44:26,
  44:27,
  44:28,
  44:29,
  51:40,
  54:42,
  69:10,
  73:16,
  79:25,
  85:17,
  85:18,
  89:13
 • Orang beriman dari keluarga Fir’aun: 40:28,
  40:29,
  40:30,
  40:31,
  40:32,
  40:38,
  40:39,
  40:41,
  40:42,
  40:43,
  40:44,
  40:45
 • Fir’aun menyiksa Bani Israel: 2:49,
  7:124,
  7:127,
  7:129,
  7:137,
  7:141,
  10:83,
  14:6,
  20:71,
  26:22,
  26:49,
  28:4,
  40:25
 • Kehinaan Fir’aun dan Haman: 10:83,
  11:97,
  28:4,
  28:6,
  28:8,
  28:32,
  28:42,
  29:39,
  40:36,
  44:31
 • Musa membunuh seorang Mesir: 20:40,
  26:19,
  26:20,
  26:21,
  28:15,
  28:16,
  28:18,
  28:19,
  28:33
 • Perjalanann Musa as. ke
  Madyan
 • Yahudi menuduh nabi Musa as. sebagai orang gila: 33:69
 • Nabi Musa as. keluar menuju Baitul Maqdis
 • Ketakutan Bani Israel: 2:246,
  2:249,
  3:111,
  5:22,
  5:24,
  59:14
 • Perayaan Yahudi: 2:65,
  7:163,
  16:124
 • Watak-watak Yahudi: 2:41,
  2:42,
  2:44,
  2:55,
  2:59,
  2:61,
  2:65,
  2:67,
  2:68,
  2:69,
  2:70,
  2:71,
  2:74,
  2:76,
  2:83,
  2:85,
  2:86,
  2:87,
  2:89,
  2:90,
  2:93,
  2:94,
  2:95,
  2:96,
  2:100,
  2:101,
  2:104,
  2:108,
  2:140,
  2:142,
  2:246,
  2:247,
  2:248,
  2:249,
  3:24,
  3:71,
  3:75,
  3:112,
  3:181,
  3:183,
  4:44,
  4:46,
  4:47,
  4:49,
  4:51,
  4:53,
  4:54,
  4:153,
  4:155,
  4:156,
  4:161,
  5:13,
  5:20,
  5:24,
  5:42,
  5:43,
  5:57,
  5:58,
  5:62,
  5:63,
  5:64,
  5:70,
  5:79,
  5:80,
  5:81,
  5:82,
  7:134,
  7:138,
  7:139,
  7:149,
  7:160,
  7:162,
  7:163,
  7:169,
  9:30,
  9:31,
  9:34,
  16:118,
  17:4,
  17:101,
  20:85,
  20:86,
  20:87,
  20:92,
  58:8,
  59:14
 • Nabi Musa as. dan nabi Khidir as.
 • Qarun
 • Bani Israel beubah bentuk: 2:65,
  5:60,
  7:166
 • Anjuran untuk tidak mengikuti Yahudi: 1:7,
  2:104,
  2:108,
  2:120,
  2:145,
  3:105,
  5:51,
  57:16,
  58:9
 • Memerangi Yahudi hingga hari Kiamat: 17:5
 • Orang-orang kafir melaknat Bani Israel: 2:88,
  4:46,
  4:47,
  4:52,
  5:13,
  5:60,
  5:64,
  5:78,
  9:30
 • Permusuhan antara Yahudi dan Kristen: 2:113,
  2:145,
  5:14
 • Nabi Harun as.
 • Nabi Daud as.
 • Nabi Sulaiman as.
 • Nabi Ilyas as.
 • Nabi Ilyasa’ as.: 6:86,
  38:48
 • Nabi Yunus as.
 • Nabi Zakaria as.
  • Keutamaan Nabi Zakaria as.: 6:85,
   19:7,
   21:90
  • Rahmat Allah atas Zakaria as.: 19:2,
   19:7,
   19:8
  • Nabi Zakaria as. memelihara Maryam (ibu nabi Isa as.): 3:37
  • Kisah nabi Zakaria as. dalam Al Quran
 • Nabi Yahya as.
 • Nabi Isa as.
 • Orang-orang shaleh yang diragukan kenabiaannya
  • Luqman
 • Zulqarnain: 18:83,
  18:84,
  18:85,
  18:86,
  18:87,
  18:88,
  18:89,
  18:90,
  18:91,
  18:92,
  18:93,
  18:94,
  18:95,
  18:96,
  18:97,
  18:98
 • Khidir: 18:65,
  18:66,
  18:67,
  18:68,
  18:69,
  18:70,
  18:71,
  18:72,
  18:73,
  18:74,
  18:75,
  18:76,
  18:77,
  18:78,
  18:79,
  18:80,
  18:81,
  18:82
 • Beberapa kejadian pada umat-umat terdahulu
 • Hikmah dari kisah
  umat-umat terdahulu: 2:66,
  2:252,
  2:258,
  3:11,
  3:112,
  3:137,
  3:140,
  3:146,
  5:27,
  5:102,
  6:6,
  6:10,
  6:11,
  6:34,
  6:42,
  6:148,
  7:4,
  7:5,
  7:64,
  7:72,
  7:78,
  7:79,
  7:84,
  7:86,
  7:92,
  7:93,
  7:94,
  7:95,
  7:100,
  7:101,
  7:103,
  7:175,
  7:176,
  7:177,
  8:52,
  8:54,
  9:69,
  9:70,
  10:13,
  10:39,
  10:73,
  10:92,
  10:102,
  11:49,
  11:89,
  11:100,
  11:101,
  11:102,
  11:103,
  11:120,
  12:7,
  12:109,
  12:111,
  13:6,
  13:30,
  14:5,
  14:9,
  14:45,
  15:4,
  15:13,
  15:75,
  15:76,
  15:77,
  15:79,
  15:90,
  16:26,
  16:33,
  16:36,
  16:63,
  17:17,
  17:77,
  18:55,
  18:59,
  19:74,
  19:98,
  20:99,
  20:128,
  21:11,
  21:44,
  22:45,
  22:46,
  22:48,
  23:30,
  23:31,
  23:42,
  23:44,
  24:34,
  25:36,
  25:37,
  25:38,
  25:39,
  25:40,
  26:69,
  26:103,
  26:105,
  26:121,
  26:123,
  26:139,
  26:158,
  26:160,
  26:171,
  26:172,
  26:173,
  26:174,
  26:176,
  26:189,
  26:190,
  26:209,
  27:14,
  27:45,
  27:51,
  27:52,
  27:58,
  27:69,
  28:3,
  28:40,
  28:43,
  28:51,
  28:58,
  28:78,
  28:81,
  29:14,
  29:15,
  29:18,
  29:20,
  29:24,
  29:28,
  29:34,
  29:35,
  29:36,
  29:37,
  29:38,
  29:40,
  30:9,
  30:42,
  30:47,
  32:26,
  33:69,
  34:19,
  34:45,
  35:26,
  35:43,
  35:44,
  36:13,
  36:31,
  37:73,
  37:137,
  37:138,
  38:3,
  38:12,
  38:13,
  38:49,
  39:25,
  39:26,
  39:50,
  40:5,
  40:21,
  40:30,
  40:31,
  40:82,
  41:13,
  43:8,
  43:25,
  43:56,
  44:37,
  46:27,
  47:10,
  47:13,
  50:12,
  50:13,
  50:14,
  50:36,
  50:37,
  51:37,
  53:50,
  53:51,
  53:52,
  53:53,
  53:54,
  54:4,
  54:5,
  54:15,
  54:32,
  54:43,
  54:51,
  57:16,
  58:5,
  59:15,
  60:4,
  60:6,
  61:14,
  64:5,
  65:8,
  65:9,
  65:10,
  67:18,
  69:12,
  77:16,
  77:17,
  77:18,
  79:26,
  89:6,
  89:7,
  89:8,
  89:9,
  89:10,
  89:11,
  89:12
 •  Tugas para Nabi

  • Menyeru kepada jalan Allah
 • Para nabi menyampaikan kabar gembira dan peringatan: 2:6,
  2:25,
  2:119,
  2:213,
  3:50,
  3:164,
  3:194,
  4:165,
  5:19,
  5:67,
  6:19,
  6:48,
  6:51,
  6:90,
  6:92,
  6:130,
  6:147,
  7:2,
  7:62,
  7:63,
  7:69,
  7:73,
  7:79,
  7:86,
  7:93,
  7:184,
  7:188,
  10:2,
  10:87,
  11:2,
  11:12,
  11:25,
  11:26,
  12:110,
  13:7,
  13:30,
  14:44,
  14:52,
  15:49,
  15:50,
  15:89,
  16:2,
  16:63,
  16:89,
  17:15,
  17:105,
  18:2,
  18:4,
  18:56,
  19:97,
  21:45,
  22:49,
  25:56,
  26:115,
  26:135,
  26:194,
  26:208,
  26:214,
  27:92,
  28:46,
  29:50,
  32:3,
  33:39,
  33:45,
  33:47,
  34:28,
  34:34,
  34:46,
  35:18,
  35:23,
  35:24,
  35:37,
  36:6,
  36:10,
  36:11,
  37:72,
  38:4,
  38:65,
  38:70,
  39:17,
  39:71,
  40:15,
  40:18,
  41:4,
  41:13,
  42:7,
  43:23,
  44:3,
  46:9,
  46:21,
  48:8,
  50:2,
  51:50,
  51:51,
  53:56,
  54:16,
  54:18,
  54:21,
  54:23,
  54:30,
  54:36,
  54:41,
  61:13,
  67:8,
  67:9,
  67:26,
  71:1,
  71:2,
  74:2,
  79:45,
  92:14
 • Bimbingan para nabi terhadap kaumnya: 2:213,
  6:90,
  6:143,
  6:144,
  6:145,
  6:148,
  6:149,
  6:164,
  7:29,
  7:69,
  7:128
 • SEJARAH
 • AL QUR’AN
 • Al Quran

  Pemeliharaan Al Quran: 15:9, 75:17

  Keutamaan Al Quran

  Keutamaan membaca Al Quran

  • Anjuran untuk selalu membaca Al Quran: 29:45, 33:34, 35:29, 87:6
  • Keutamaan sebagian surat Al Quran
  • Keutamaan surat Al Fatihah: 15:87
  • Keutamaan surat Hud: 11:120
  • Keutamaan surat An-Nur: 24:1

  Adab membaca Al Quran

  Perbedaan dalam Al Quran: 2:176

  Ayat muhkam dan mutasyabih: 3:7, 11:1

  Turunnya Al Quran

 • Nabi dan Jibril mengulang-ulangi bacaan Al Quran: 75:16, 75:17, 75:18, 75:19, 87:6
 • Ancaman bagi orang yang membantah Al Quran: 3:78, 40:56, 40:69, 42:35
 • Ancaman bagi orang yang mengubah isi Al Quran: 3:7, 3:78, 4:46, 5:13, 5:41
 • Beberapa orang yang menjadi sebab turunnya ayat Al Quran
 • Beberapa wanita yang menjadi sebab turunnya ayat Al Quran
  • Ayat yang berhubungan dengan Asma’ binti Abi Bakar: 60:8
  • Ayat yang berhubungan dengan Ummu Jamil: 111:4, 111:5
  • Ayat yang berhubungan dengan Ummu Syarik Ad Dausiyah: 33:50
  • Ayat yang berhubungan dengan Ummu Kultsum binti ‘Uqbah: 60:10
  • Ayat yang berhubungan dengan Hafsah binti Umar: 66:1, 66:2, 66:3, 66:4, 66:5
  • Ayat yang berhubungan dengan Khaulah binti Tsa’labah: 58:1, 58:2, 58:3, 58:4
  • Ayat yang berhubungan dengan Ramlah binti Abi Sufyan: 60:7
  • Ayat yang berhubungan dengan Zainab binti Jahsy: 33:36, 33:37, 33:38
  • Ayat yang berhubungan dengan Aisyah binti al Siddiq: 24:11, 24:12, 24:13, 24:14, 24:15, 24:16, 66:1, 66:2, 66:3, 66:4, 66:5
  • Ayat yang berhubungan dengan Fatimah Binti Rasulullah: 33:33

  Sujud tilawah

  Mukjizat Al Quran

  • Ilmu janin menurut Al Quran
 • Ilmu tumbuh-tumbuhan dalam Al Quran
 • Ilmu hewan dalam Al Quran
 • Burung dalam Al Quran
 • Hewan melata dalam Al Quran: 7:107, 20:20, 24:45, 26:32
 • Binatang air dalam Al Quran: 5:96, 7:133, 7:163, 16:14, 18:61, 18:63, 35:12, 37:142, 68:48
 • Serangga dalam Al Quran
 • Kepekaan kulit: 4:56
 • Pohon hijau sumber energi: 24:35, 36:80, 56:72
 • Pembentukan air susu: 16:66, 23:21
 • Setiap makhluk berpasangan: 4:1, 6:143, 13:3, 16:72, 20:53, 22:5, 26:7, 26:166, 30:21, 31:10, 35:11, 36:36, 39:6, 42:11, 42:50, 43:12, 50:7, 51:49, 53:45, 55:52, 75:39, 78:8, 92:3
 • Keistimewaan sidik jari manusia: 75:4
 • Faedah kurma bagi wanita bersalin: 19:23, 19:25, 19:26
 • Pentingnya keseimbagan gizi: 6:141, 7:31
 • Energi angin: 10:22, 17:69, 21:81, 25:48, 30:46, 35:9, 42:33, 77:3
 • Air sebagai sumber kehidupan: 2:164, 2:265, 6:99, 10:24, 14:32, 16:10, 16:11, 16:65, 20:53, 21:30, 22:5, 22:63, 23:19, 24:45, 25:49, 25:54, 27:60, 29:63, 30:24, 30:50, 31:10, 32:27, 35:9, 35:27, 39:21, 41:39, 43:11, 45:5, 50:9, 50:11, 78:14, 80:25
 • Bahaya alkohol bagi manusia: 2:219
 • Bahaya senggama ketika haid: 2:222
 • Fenomena geografis dalam Al Quran
 • Fenomena alam dalam Al Quran
 • Tahun syamsyiah dan qamariyah: 13:2, 14:33, 16:12, 17:12, 18:25
 • Pergantian malam dan siang: 2:164, 3:27, 3:190, 6:96, 10:6, 13:2, 13:3, 14:33, 16:12, 17:12, 21:33, 22:61, 23:80, 24:44, 25:62, 27:86, 31:29, 35:13, 36:37, 36:40, 39:5, 41:37, 45:5, 57:6, 79:29, 91:3, 91:4, 92:2, 93:2
 • Perputaran matahari dan bulan: 2:164, 2:189, 2:258, 3:27, 3:190, 6:96, 10:5, 13:2, 14:33, 16:12, 21:33, 22:61, 35:13, 36:38, 36:40, 39:5, 40:61, 41:37, 45:5, 55:5, 91:2, 91:3, 91:4
 • Pengaruh gunung pada keseimbangan bumi: 27:61, 31:10, 50:7, 77:27
 • Petir dan kilat dalam Al Quran: 2:19, 2:20, 13:12, 13:13
 • Fenomena bayangan dalam Al Quran: 13:15, 16:48, 16:81, 25:45, 25:46
 • Fenomena fatamorgana dalam Al Quran: 24:39
 • Fenomena pembiasan sinar: 2:17
 • Pemuaian alam: 51:47
 • Kehancuran jagad raya: 2:210, 14:48, 18:47, 20:105, 20:106, 20:107, 21:104, 25:25, 27:87, 39:68, 44:10, 50:44, 55:26, 55:37, 56:1, 56:3, 56:4, 56:5, 56:6, 69:14, 69:16, 70:8, 70:9, 73:14, 73:18, 75:7, 75:8, 75:9, 77:8, 77:9, 77:10, 78:19, 78:20, 81:1, 81:2, 81:3, 81:4, 81:5, 81:6, 81:7, 81:8, 81:9, 81:10, 81:11, 81:12, 82:1, 82:2, 82:3, 84:1, 84:2, 84:3, 84:5, 101:4, 101:5
 • Langit yang biru
 • Hikmah pemaparan ayat penciptaan jagad raya: 86:3, 10:24, 10:67, 11:7, 12:105, 13:3, 13:4, 16:11, 16:12, 16:13, 16:14, 16:15, 16:79, 25:62, 26:8, 26:24, 29:44, 30:21, 30:22, 30:23, 30:24, 30:46, 31:31, 32:4, 32:27, 35:12, 36:35, 39:21, 40:13, 42:33, 43:10, 45:3, 45:4, 45:5, 45:12, 45:13, 50:8, 51:49, 56:73, 57:25
 • Ilmu bumi dalam Al Quran
 • Isyarat sejarah dalam Al Quran
  • Masa kepongahan bangsa Yahudi di muka bumi: 17:4, 17:5, 17:6
  • Kemenagan bangsa Romawi atas bangsa Persi: 30:2, 30:3, 30:4
  • Hubungan orang Yahudi dan orang Nasrani: 5:14

  Kisah-kisah dan perumpamaan dalam Al Quran

  • Kisah-kisah Al Quran
  • Kisah penciptaan manusia
  • Nafs ammarah (jiwa yang selalu menyuruh pada kejahatan): 4:79, 12:53
  • Nafs lawwamah (jiwa yang selalu menyesali): 75:2
  • Nafs muthmainnah (jiwa yang tenang): 89:27
 • Sifat manusia
 • AKHLAQ DAN ADAB
 • Akhlak dan Adab

  Akhlaq

  • Akhlaq mulia
 • Istiqamah (teguh pendirian): 10:89,
  11:112,
  41:6,
  42:15,
  45:18,
  46:13
 • Mendamaikan perselisihan antar manusia
 • Inabah (taubat): 11:75,
  11:88,
  13:27,
  30:31,
  30:33,
  31:15,
  34:9,
  38:24,
  38:34,
  39:8,
  39:17,
  39:54,
  40:13,
  42:10,
  42:13,
  50:8,
  50:33,
  60:4
 • Infaq
 • Mendahulukan kepentingan orang lain: 2:177,
  59:9
 • Menyempurnakan takaran dan timbangan: 6:152,
  7:85,
  11:84,
  11:85,
  12:59,
  12:88,
  17:35,
  26:181,
  26:182,
  26:183,
  55:8,
  55:9
 • Berbuat baik
  • Hakikat kebaikan: 2:177,
   2:189
  • Keutamaan perbuatan baik
 • Berbakti kepada kedua orang tua
 • Silaturahmi
 • Rendah diri dan khusyuk: 2:238,
  3:17,
  3:43,
  3:199,
  5:83,
  7:55,
  11:23,
  14:37,
  14:38,
  14:40,
  14:41,
  17:109,
  19:3,
  19:4,
  21:83,
  21:87,
  21:90,
  23:2,
  23:76,
  25:64,
  25:65,
  30:26,
  32:16,
  33:35,
  38:41,
  39:9,
  46:15,
  57:16,
  60:5,
  79:45
 • Tolong menolong: 5:2,
  48:29
 • Berserah diri: 20:72,
  26:50,
  39:38,
  40:44
 • Takwa
 • Tawadhu (rendah diri): 7:199,
  15:88,
  17:37,
  22:34,
  25:63,
  26:215,
  31:18,
  31:19
 • Taubat
  • Taubat orang yang berzina: 4:16
  • Taubat pencuri: 5:39
  • Taubat pembunuh: 4:92
  • Taubat orang yang menuduh zina: 24:5
  • Taubat orang kafir: 3:89
  • Taubat orang murtad: 3:89
  • Taubat orang munafik: 4:146
 • Tawakkal: 3:122,
  3:159,
  3:160,
  3:173,
  4:81,
  5:11,
  5:23,
  7:89,
  8:2,
  8:49,
  8:61,
  9:51,
  9:59,
  9:129,
  10:71,
  10:84,
  10:85,
  11:56,
  11:88,
  11:123,
  12:67,
  13:30,
  14:11,
  14:12,
  16:42,
  16:99,
  25:58,
  26:217,
  27:79,
  29:59,
  33:3,
  33:48,
  39:38,
  42:10,
  42:36,
  58:10,
  60:4,
  64:13,
  65:3,
  67:29,
  73:9
 • Berpendirian: 2:249,
  2:250,
  3:8,
  3:144,
  3:146,
  3:147,
  3:153,
  4:104,
  8:45,
  26:50,
  33:22,
  47:35
 • Cinta karena Allah
  • Kewajiban mencintai Allah dan RasulNya: 2:165,
   3:31,
   9:24
  • Tanda cinta karena Allah: 3:31,
   5:54,
   59:9
  • Suka berbuat baik kepada orang bagian
   dari iman: 59:10
  • Keutamaan bersaudara karena Allah
  • Cinta Ilahi bagi orang yang bersaudara
   karena Allah: 8:63
 • Hubungan timbal balik dengan saudara: 8:72,
  8:74,
  24:61,
  49:10,
  90:17,
  103:3
 • Menjaga rahasia: 66:3
 • Hikmah: 2:129,
  2:151,
  2:231,
  2:251,
  2:269,
  3:48,
  3:79,
  3:81,
  3:164,
  4:54,
  4:113,
  5:110,
  6:89,
  12:22,
  16:125,
  17:1,
  17:39,
  21:74,
  21:79,
  26:21,
  26:83,
  28:14,
  31:12,
  33:34,
  38:20,
  43:63,
  45:16,
  54:5,
  62:2
 • Sabar: 3:134,
  23:96
 • Malu
  • Malu bagian dari kebenaran: 33:53
 • Takut kepada Allah: 2:40,
  2:150,
  2:197,
  2:279,
  2:283,
  3:28,
  3:30,
  4:9,
  4:77,
  5:3,
  5:28,
  5:44,
  5:94,
  6:15,
  7:56,
  7:149,
  7:205,
  8:2,
  8:48,
  9:13,
  9:18,
  13:10,
  13:12,
  13:13,
  13:21,
  14:14,
  16:50,
  16:51,
  17:57,
  20:3,
  21:49,
  21:90,
  22:35,
  23:57,
  23:60,
  24:52,
  27:10,
  31:33,
  32:16,
  33:37,
  33:39,
  35:18,
  36:11,
  39:13,
  39:16,
  39:23,
  49:10,
  50:33,
  52:26,
  55:46,
  59:13,
  67:12,
  70:27,
  70:28,
  71:13,
  74:36,
  76:10,
  79:40,
  87:10,
  98:8
 • Berharap (raja’): 4:104,
  5:84,
  12:87,
  13:12,
  15:56,
  17:57,
  18:110,
  39:9
 • Kasih sayang (rahmat)
 • Ridha: 9:51,
  9:59,
  88:9,
  93:5,
  98:8
 • Lemah lembut: 7:199,
  17:28,
  25:63,
  48:29
 • Zuhud
  • Tentang dunia
 • Hakikat zuhud di dunia: 3:157,
  4:74,
  13:26
 • Keutamaan zuhud dan pendek harapan: 3:157,
  20:131,
  28:80,
  42:20
 • Perhatian terhadap dunia: 2:96,
  2:200,
  2:204,
  2:212,
  3:14,
  3:145,
  3:152,
  4:134,
  7:51,
  7:169,
  7:176,
  9:38,
  9:55,
  9:85,
  10:7,
  11:15,
  13:26,
  14:3,
  16:107,
  28:83,
  29:64,
  30:7,
  31:33,
  35:5,
  42:20,
  45:35,
  46:20,
  53:29,
  56:45,
  57:14,
  62:11,
  63:9,
  64:15,
  75:20,
  76:27,
  79:38,
  87:16,
  102:1,
  102:2,
  104:2,
  104:3
 • Ketenangan: 13:28,
  39:23,
  48:18,
  48:26
 • Lapang dada: 3:134,
  7:199,
  24:12,
  37:84,
  59:9,
  59:10
 • Mengadu kepada Allah: 26:117
 • Bersyukur
 • Sabar
 • IBADAH
 • Ibadah

  Bersuci

  • Keutamaan bersuci: 2:222
  • Membersihkan bejana (tempat) air
  • Bejana yang suci
  • Tempat air dari kulit: 16:80
 • Kebersihan pakaian
  • Membersihkan pakaian: 74:4
 • Kebersihan badan
  • Hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid
  • Hukum menyentuh dan membaca Al Quran bagi wanita haid: 56:79
 • Najis
 • Wudhu

  • Disyariatkannya wudhu
  • Dalil wudhu dalam Al Quran: 5:6
 • Hukum wudhu
  • Kewajiban wudhu
  • Wudhu untuk shalat: 5:6
 • Rukun wudhu
  • Membasuh muka: 5:6
  • Membasuh kedua tangan hingga siku: 5:6
  • Tertib: 5:6
  • Menyapu sebagian kepala: 5:6
  • Membasuh kedua kaki: 5:6
 • Yang membatalkan wudhu
  • Keluarnya sesuatu dari dua jalan
  • Buang air kecil dan besar: 4:43,
   5:6

  Mandi besar

  • Hukum mandi
  • Kewajiban mandi
  • Mandi karena junub (bersetubuh atau keluar air mani): 4:43,
   5:6
 • Yang diharamkan dan diperbolehkan bagi orang yang junub
  • Hukum menyentuh dan membawa Al Quran: 56:79
  • Shalat orang yang junub: 5:6

  Tayammum

  • Disyariatkannya tayammum
  • Dalil dari Al Quran: 4:43
 • Rukun tayammum
  • Mengusap muka dan dua tangan: 4:43,
   5:6
 • Cara-cara tayammum: 4:43
 • Yang diperbolehkan bagi orang yang bertayammum
  • Tayammum bagi orang yang luka: 4:43
  • Tayammum bagi orang yang berhadas kecil: 4:43,
   5:6
  • Tayammum bagi orang yang berhadas besar (junub): 4:43,
   5:6
  • Tayammum dalam perjalanan: 4:43,
   5:6
  • Tayammum di tempat tinggal: 4:43,
   5:6
  • Tayammum bagi orang yang sakit: 4:43,
   5:6

  Shalat

  • Keutamaan Shalat
 • Hukum shalat
 • Syarat-syarat shalat
  • Menghadap kiblat waktu shalat
  • Shalat di tengah berkecamuknya
   perang: 2:239,
   4:102
 • Suci waktu shalat
  • Suci syarat shalat: 5:6
  • Kesucian tubuh orang yang shalat: 4:43
 • Menutup aurat waktu shalat: 7:31
 • Rukun-rukun shalat
  • Membaca Al Quran waktu shalat
  • Bacaan shalat: 73:20
  • Membaca dengan keras waktu shalat: 17:110
 • Rukuk: 2:125,
  5:55,
  9:112,
  22:26,
  22:77,
  48:29,
  77:48
 • Sujud
  • Sujud salah satu rukun shalat: 22:77,
   39:9
  • Keutamaan tempat sujud: 48:29
 • Hal yang disunnahkan dalam shalat
 • Tempat-tempat shalat
  • Tempat yang disunnahkan shalat di atasnya
 • Masjid-masjid
  • Keutamaan masjid
 • Etika dalam masjid
  • Bersetubuh saat beri’tikaf dalam
   masjid: 2:187
  • Membersihkan masjid dan membuatnya
   harum: 2:125,
   22:26,
   24:36
  • Sikap masuk
   masjid: 7:31
 • Yang berhak masuk masjid
  • Hukum orang yang junub masuk dan lewat dalam
   masjid: 4:43
  • Hukum orang musyrik masuk ke dalam
   masjid: 9:17,
   9:28
 • Waktu-waktu shalat
 • Waktu Subuh
 • Azan
  • Disyariatkannya azan: 5:58
  • Waktu azan
  • Adzan Jum’at: 62:9
 • Mengqadha shalat
 • Menqashar shalat saat bepergian
  • Disyariatkannya shalat qashar: 4:101
 • Shalat Jum’at
  • Keutamaan hari Jum’at
 • Hukum shalat Jum’at
  • Kewajiban shalat Jum’at: 62:9
  • Orang yang tidak diwajibkan shalat Jum’at
  • Terlambat shalat Jum’at
  • Meninggalkan shalat Jum’at karena
   sakit: 48:17
 • Khutbah Jum’at
  • Mendengarkan khutbah Jum’at: 62:11
 • Etika hari Jum’at
 • Shalat sunnah
  • Disyari’atkannya shalat sunnah dan keutamaannya
  • Shalat malam (tahajjud)
  • Meninggalkan kesulitan dalam shalat
   malam: 2:286,
   73:20
 • Shalat Khauf (waktu perang)
  • Sifat shalat khauf: 4:102
  • Disyari’atkannya shalat khauf: 2:239,
   4:102
  • Menqashar shalat khauf: 4:102
  • Shalat ketika berkecamuknya perang: 2:239
 • Shalat ‘Ied (hari raya)
  • Sunnat-sunnat shalat ‘Ied
  • Menyembelih kurban setelah shalat ‘Ied: 108:2
 • Sujud tilawah
 • Zakat

  • Harta
 • Hukum zakat
  • Besarnya balasan orang yang tidak menunaikan
   zakat: 9:77,
   92:8
  • Maksud harta
   simpanan: 9:34
  • Harta simpanan akan menjadi bahan bakar di hari
   kiamat: 9:35
  • Harta diumpamakan seperti
   ular: 3:180
 • Pembahagian zakat
  • Bagian orang fakir: 9:60,
   30:38,
   70:25
  • Bagian orang
   miskin: 9:60,
   30:38,
   70:25
  • Bagian amil (petugas
   zakat): 9:60
  • Pembaagian zakat waktu
   perang: 9:60
  • Bagian orang yang baru memeluk Islam: 9:60
  • Bagian hamba: 9:60
  • Bagian orang yang berjuang di jalan Allah: 9:60
  • Bagian orang yang
   musafir: 9:60,
   30:38
 • Zakat tanaman dan
  buah-buahan: 6:141
 • Puasa

  • Keutamaan puasa dan pahalanya
  • Menghapus dosa dengan puasa: 33:35
  • Orang yang berpuasa terhindar dari perbuatan maksiat: 2:183
 • Rukun-rukun puasa
  • Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa
  • Masa imsak (menahan
   diri): 2:187
  • Yang pertama diwajibkan dalam puasa adalah menahan
   diri: 2:187
 • Yang membatalkan puasa
  • Makan dan minum saat berpuasa: 2:187
  • Bersetubuh saat berpuasa: 2:187
 • Bulan Ramadhan
  • Keutamaan bulan Ramadhan
  • Al Quran diturunkan di bulan
   Ramadhan: 2:185,
   97:1
 • Hukum puasa Ramadhan
  • Kebebasan puasa di bulan Ramadhan pada awal Islam: 2:184
  • Kewajiban puasa
   Ramadhan: 2:183,
   2:185
  • Puasa Ramadhan-salah satu rukun Islam: 2:183
 • Penetapan bulan Ramadhan
  • Dengan melihat hilal
   (bulan sabit): 2:189
 • Hal yang disunnahkan dalam puasa
  • Shalat malam Ramadhan
  • Malam Lailatul Qadar
 • I’tikaf
  • Tempat I’tikaf: 2:187
  • Pekerjaan orang yang beri’tikaf
  • Bersetubuhnya orang yang beri’tikaf: 2:187
  • Puasanya orang yang beri’tikaf: 2:187
 • Berbuka puasa di bulan Ramadhan
  • Berbuka karena uzur
  • Berbukanya orang yang sudah lanjut usia: 2:184
  • Berbukanya orang yang sakit: 2:184,
   2:185
  • Berbuka karena perjalanan jauh
 • Mengqadha puasa
  • Waktu qadha: 2:184,
   2:185
  • Fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa: 2:184

  Haji dan Umrah

  • Haji
  • Hukum haji
 • Syarat-syarat haji: 3:97
 • Haji dengan berjalan atau
  bekendaraan: 22:27
 • Ihram
  • Miqat (batas) ihram
 • Jenis ihram
 • Larangan-larangan saat berihram
 • Perbuatan yang diperbolehkan saat berihram
 • Tahallul dari ihram: 5:2,
  22:29
 • Masuk tanah haram
  • Ka’bah
 • Keutamaan tanah suci Mekah
 • Kemuliaan Mekah
 • Thawaf
  • Jenis-jenis thawaf
 • Sunat-sunat thawaf
  • Shalat setelah
   tawaf: 2:125
 • Minum air Zamzam
  • Memberi minum orang-orang yang
   haji: 9:19
 • Sa’i antara Safa dan Marwah
  • Hukum sa’i: 2:158
  • Yang pertama kali dilakukan saat
   sa’i: 2:158
 • Wukuf di padang Arafah
  • Keutamaan hari
   Arafah: 85:3,
   89:2
  • Keluar dari Arafah
  • Berbondong-bondong keluar dari
   Arafah: 2:198,
   2:199
 • Muzdalifah
  • Berhenti di Muzdalifah pada masa
   Jahiliah: 2:199
 • Hari raya kurban
  • Keutamaan hari raya
   kurban: 89:2
 • Hadyu (binatang kurban) dan kurban
  • Hewan yang memenuhi syarat hadyu atau
   kurban: 22:36
  • Menyembelih binatang kurban
  • Cara menyembelih unta atau
   sapi: 22:36
 • Bersedekah dan makan daging hewan
  kurban: 22:28,
  22:36
 • Hadyu
 • Kurban
 • Bercukur
  • Dalil pelaksanaan
   bercukur: 48:27
  • Bercukur pada waktu haji dan
   umrah: 2:196,
   22:29
  • Bercukur sebelum
   menyembelih: 2:196
  • Bercukur dan memendekkan rambut setelah
   umrah: 48:27
 • Kembali dari haji dan umrah
  • Cara masuk ke
   rumah: 2:189
 • Ihshar (pengepungan)
 • Kafarat haji
  • Kafarat mencukur
   kepala: 2:196
  • Apa yang wajib pada kafarat
   haji: 2:196

  Sumpah dan nazar

  • Sumpah
  • Pembagian sumpah
 • Yang dijadikan sumpah
 • Melanggar sumpah
  • Perintah melaksanakan
   sumpah: 5:89,
   16:95
  • Yang dianggap melanggar
   sumpah: 2:225
  • Mengubah sumpah karena hal lain yang lebih
   perlu: 2:224,
   24:22
  • Kafarat melanggar sumpah
  • Disyariatkannya kafarat pelanggaran
   sumpah: 5:89,
   66:2
  • Yang berlaku pada kafarat
   sumpah: 5:89
  • Memilih kafarat
   sumpah: 5:89
 • Menjatuhi hukuman dengan dasar sumpah
 • Beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang sumpah
  • Bersumpah untuk memutuskan tali
   silaturahmi: 24:22
 • Nazar
  • Melaksanakan nazar

  Zikir

  • Keutamaan majelis-majelis zikir
 • Etika zikir kepada Allah
 • Klasifikasi zikir
  • Istighfar (mohon ampun)
 • Isti’azah (mohon perlindungan)
  • Jenis-jenis isti’azah
 • Basmalah (Bismillahirrahmanirrahiim)
 • Takbir (Allahu Akbar)
  • Takbir pada hari-hari
   Tasyrik: 2:203
  • Takbir antara Arafah dan
   Muzdalifah: 2:198
  • Takbir untuk mengagungkan Allah: 17:111,
   22:37,
   74:3
 • Zikir saat shalat
 • Tasbih
 • Tahmid (memuji Allah)
 • Tempat-tempat zikir
  • Zikir di Masy’aril
   Haram: 2:198
  • Zikir di Mina: 2:203
  • Zikir di hari-hari
   tasyrik: 2:203
 • Waktu-waktu zikir
 • Sebab-sebab zikir: 5:4,
  6:118,
  6:119,
  6:121,
  22:28,
  22:34,
  22:36
 • Do’a

 • Waktu-waktu berdoa dan sebab-sebabnya
  • Doa hendak berperang: 2:250,
   3:147
  • Doa mohon kejelekan: 10:11,
   17:11
  • Doa mohon petunjuk (hidayah): 1:6,
   2:70,
   <a href=”ayat.php?surat
  • HUKUM PIDANA, JINAYAH
  • Hukum Pidana (Jinayah)

    Sanksi-sanksi

   • Macam-macam hukuman

    Kejahatan murtad (keluar agama)

   • Yang dianggap murtad
   • Sanksi murtad
    • Hukuman murtad di akhirat: 2:217

    Kejahatan membunuh

    Kejahatan selain membunuh

   • Sanksi melukai orang lain
    • Kisas bagi yang melukai orang lain: 5:45
    • Gugurnya hukuman melukai orang lain: 5:45

    Kejahatan berzina

   Kejahatan menuduh orang lain berbuat zina

   • Hukum menuduh orang lain berbuat zina
   • Sanksi menuduh orang lain berbuat zina
    • Mendera orang yang menuduh berzina: 24:4
    • Kesaksian penuduh zina tidak diterima: 24:4
    • Penuduh zina yang menyesal dan menarik kembali tuduhannya: 24:5

    Kejahatan mencuri

   • Sanksi mencuri
    • Pemotongan tangan pencuri
     • Hukum memotong tangan pencuri: 5:38

    Kejahatan begal-rampok

   • Hukum begal dan perampokan
    • Taubatnya perampok dan pembegal: 5:34
   • Sanksi perampok dan pembegal: 5:33

    Kejahatan menentang penguasa

   • Sanksi penentang
    • Memerangi penentang: 49:9
  • JIHAD
  • Jihad

   Keutamaan jihad dan mujahidin (pejuang)

   • Keutamaan jihad
  • Keutamaan mujahidin (pejuang)
  • Hukum berjihad

   • Kewajiban berjihad
  • Larangan meninggalkan jihad: 8:15,
   8:16,
   9:24,
   9:81
  • Jihad akan terus berkelanjutan: 2:193,
   8:39,
   9:5,
   9:12,
   9:29,
   9:36,
   9:123
  • Enggan berjihad: 2:216,
   4:77,
   8:5,
   8:6
  • Kewajiban berjihad
  • Perang dan tipu muslihat: 30:3
  • Tidak ikut berperang

   • Tidak ikut berperang tanpa halangan
  • Halangan tidak ikut berperang
   • Dibolehkan tidak ikut berperang karena halangan: 9:91,
    9:92,
    48:17
   • Orang sakit dan orang lemah tidak ikut berperang: 4:95,
    9:91
   • Tidak ikut berperang karena ketiadaan nafkah: 9:91,
    9:92

   Sifat-sifat mujahidin

   • Niat mujahid
  • Sifat-sifat mujahid
  • Sifat-sifat komandan / pemimpin
  • Persiapan berperang

   • Peralatan tempur
   • Kendaraan tempur
  • Melatih mujahidin
  • Mempersiapkan pasukan
  • Teknik-teknik bertempur
  • Mengatur pasukan
   • Menyusun kompi dan pasukan: 61:4

   Fase-fase pertempuran

   • Permulaan perang
   • Pemberitahuan dibatalkannya perjanjian: 8:58,
    9:2,
    9:3
  • Etika berperang
   • Mohon doa orang yang lemah dan orang shaleh: 2:249
   • Hukum membunuh wanita dan anak-anak atau orang tua: 2:190
   • Larangan menyiksa mayat: 2:190
   • Membalas dengan yang serupa:
    16:126,
    22:60,
    42:40
   • Larangan membakar musuh: 2:190
   • Penyiksaan dengan api: 2:190
   • Menyerang musuh: 8:57,
    47:4,
    66:9
  • Mati syahid
  • Cara-cara menghentikan perang
   • Musuh memeluk Islam
   • Tidak memerangi musuh yang memeluk Islam: 2:193
  • Hasil-hasil perang
   • Dari siapa jizyah diambil: 9:29
  • Tawanan perang
   • Memperbudak tawanan: 2:85,
    47:4
   • Pembebasan tawanan: 47:4
   • Perlakuan terhadap tawanan: 8:67

   Harta rampasan perang dan fai’

   • Hukum harta rampasan perang: 8:1,
    48:19,
    48:20
   • Pembagian harta rampasan perang
   • Harta rampasan perang dibagi lima: 8:41
   • Harta rampasan perang halal bagi tentara: 8:69,
    48:19,
    48:20
   • Bagian orang yang tidak ikut berperang: 48:15
  • Fai’ (harta rampasan yang diambil tanpa melalui perang)
   • Mencuri harta rampasan: 3:161
   • Pembagian fai’: 59:7

   Perjanjian

   • Perdamaian
   • Perjanjian damai dengan musyrikin: 9:8
   • Memenuhi perjanjian dengan orang kafir: 9:4
   • Melanggar perjanjian
  • Gencatan senjata
   • Hukum gencatan senjata: 8:61,
    9:4
   • Gencatan senjata antara Nabi dan orang-orang musyrik: 8:61,
    9:4

   Postingan Terkait
   Keajaiban Angka Dalam Al-Qur’an
   Matematika dan Bilangan Prima

   3 Tanggapan

   1. hanya islam agama yg sempurna dan komplit,perilaku sekecil apapun ada tuntunannya

   2. blowlking here guys…

   3. saling sharing

   Tinggalkan Balasan

   Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

   Logo WordPress.com

   You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

   Foto Google

   You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

   Gambar Twitter

   You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

   Foto Facebook

   You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

   Connecting to %s